jaz v parlamentu

na prvo stran

 

 

Rodil sem se 1. novembra 1961 v Mariboru kot kmečki sin materi Bogomili in očetu Alojzu. Odraščal sem z mlajšim bratom in sestro na kmetiji v Sp. Partinju v občini Lenart v Slovenskih Goricah. Starši so mi privzgojili spoštljiv odnos do ljudi, do zemlje in domovine. Po končani osnovni šoli v Lenartu sem se vpisal na Srednjo veterinarsko šolo v Ljubljani. Po maturi sem nadaljeval študij na Veterinarski fakulteti, katero sem uspešno zaključil leta 1987. V letu 1988 sem se poročil z ženo Teo, rodili so se nama trije otroci, hči Katarina in sinova Aljaž in Matija. Skupaj z ženinimi starši živimo na govedorejsko in vinogradniški kmetiji v Spodnjem Porčiču pri Lenartu v Slov. Goricah.

Slabih deset let sem delal kot terenski veterinar v reprodukciji na področju Slovenskih Goric, Ptujsko-dravskega polja in Haloz. V tem obdobju sem temeljito spoznal način življenja in posebnosti kmečkega življa ter probleme podeželja. Ta spoznanja in izkušnje mi koristijo pri delu v Državnem zboru. Ob delu sem končal tudi podiplomski magistrski študij s področja veterinarske znanosti.

S politiko sem se srečal kmalu po ustanovitvi Slovenske kmečke zveze v letu 1988, ko so me k sodelovanju povabili ustanovitelji Slovenske kmečke zveze v Lenartu. Kandidiral sem na prvih demokratičnih volitvah v Sloveniji, izkazano mi je bilo veliko zaupanje, tako sem lahko sodeloval  pri osamosvojitvi Slovenije. Volivke in volivci osrednjih slovenskih goric so mi zaupali še na volitvah v DZ leta 1996, 2000 in leta 2004. V okviru poslanske skupine SLS sem imel priložnost, da sem lahko dejavno sodeloval v procesu priključevanja Slovenije k Evropski uniji in zvezi NATO.

 

 
    SLOhosting.com priporoča :