Prizadeval si bom  za:

           ohranjanje in pridobivanje ustreznih delovnih mest in urejeno gospodarsko in komunalno infrastrukturo,       

          

 
    SLOhosting.com priporoča :